Samozřejmě ano, pro služby s vnější působností je to věc zcela přirozená. Ostatně, prioritním odběratelem našich služeb je právě Ministerstvo zahraničí ČR. Námi poskytovaný servis plní důležitou podpůrnou roli pro diplomatickou činnost našeho státu. Naše služba má také po dohodě s Ministerstvem zahraničí ČR na některých zastupitelských úřadech v zahraničí své pracovníky v roli deklarovaných zástupců. Jde o diplomaty, kteří tím, že veřejně deklarují svou příslušnost ke zpravodajské službě, působí jako plnohodnotní partneři deklarovaných zástupců jiných služeb působících na zastupitelských úřadech v příslušné zemi. Jde o takzvanou zpravodajskou diplomacii, která je standardní součástí diplomacie jako takové.