Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Naše poslání

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je zpravodajská služba České republiky. Zajišťuje informace důležité pro zahraničněpolitické, ekonomické a bezpečnostní zájmy státu.

 

HISTORIE ÚZSI

Základní pilíře současného zpravodajského systému České republiky byly položeny v letech 1993 a 1994. V té době byly dotvářeny existující nebo vznikaly zcela nové instituce tak, jak to vyžadoval proces rozdělení československé federace a etablování samostatných nástupnických států, České republiky a Slovenské republiky. Vnější zpravodajskou službou samostatné České republiky se k 1. 1. 1993 stal Úřad pro zahraniční styky a informace…


Přečíst celou historii