Ano, zákon nám to umožňuje, i když jsme zpravodajskou službou s vnější působností. Předmětem našeho zájmu jsou specifické informace, které - jak výslovně říká příslušný zákon - mají původ v zahraničí. Názor, že takové informace lze získat výhradně v zahraničí a že civilní rozvědka proto nemůže působit na území ČR, vychází z nepochopení úlohy zpravodajských služeb s vnější působností. Pokud můžeme příslušné informace získat z území České republiky, musíme je získat. To není v rozporu s tím, že těžištěm naší činnosti a hlavním polem našeho zájmu je zahraničí.