Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

MÁTE PRÁVO ZATÝKAT ČI VYSLÝCHAT?

UZSI.czČlánkyDotazy › MÁTE PRÁVO ZATÝKAT ČI VYSLÝCHAT?

Ne. Naše činnost nemá represivní charakter. Naše služba není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů ČR. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně přísluší službám s vnitřní působností či orgánům činným v trestním řízení, ihned a bez dalšího rozpracování je předáváme příslušným institucím.