Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Kontakt

Adresa pro písemnou komunikaci

Úřad pro zahraniční styky a informace
Střelničná 1673/10, 182 00 Praha 8
E-mail: uzsi@uzsi.cz 

Kontaktní adresa pro komunikaci se sdělovacími prostředky

E-mail: media@uzsi.cz 

Datová schránka: 67pab88

Elektronická podatelna: podatelna@uzsi.cz 

Povolené typy přijímaných datových formátů
PDF (PDF/A)
DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT
JPEG, GIF, PNG, TIFF
MP2 (podle standardu MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II), MP3 (podle standardu MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III), WAV
MPEG4
XML
ZFO Systém elektronické podatelny po zjištění přítomnosti nepovoleného datového formátu odstraní obsah zprávy a zpracuje pouze metadata. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit odesílatele, je odesílateli zasláno sdělení o nepovoleném typu datového formátu ve zprávě.

Povolené technické nosiče k předávání elektronických dat
Data jsou přijímána na přenosném úložném USB zařízení bez nutnosti instalace softwaru potřebného k přístupu k uloženým datům, CD a DVD.
Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté zprávy nebo na technickém nosiči dat
Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo ji nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebude zpracována. Systém elektronické podatelny po zjištění přítomnosti škodlivého kódu nebo nečitelnosti odstraní obsah zprávy a zpracuje pouze metadata. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit odesílatele, je odesílateli zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu nebo nečitelnosti dokumentu.

V případě zaznamenání škodlivého kódu na technickém nosiči dat, bude tento nosič odmítnut a soubory na něm nebudou převzaty ke zpracování.