Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

KDO VÁS KONTROLUJE?

UZSI.czČlánkyDotazy › KDO VÁS KONTROLUJE?

Naše činnost podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Rozsah a způsob kontroly je zakotven v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. ledna 2018 byl pro kontrolu naší činnosti zřízen v rámci Poslanecké sněmovny zvláštní kontrolní orgán – Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Velmi důležitou, ač neformální roli při obecné kontrole činnosti zpravodajských služeb plní veřejnost, a to zejména prostřednictvím informací sdělovacích prostředků.

Uvnitř služby jsou rovněž uplatňovány vnitřní kontrolní mechanismy.