Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍTE?

UZSI.czČlánkyDotazy › JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍTE?

Naše působnost je upravena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řídíme se právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, usneseními vlády, zvláštními řídícími akty ministra vnitra a vnitřními předpisy. Příslušníci ÚZSI se řídí rovněž etickým kodexem.