Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

JAKOU PODOBU MAJÍ ÚKOLY, KTERÉ PLNÍTE?

UZSI.czČlánkyDotazy › JAKOU PODOBU MAJÍ ÚKOLY, KTERÉ PLNÍTE?

Úkoly, které zákonem vymezeným způsobem dostáváme a plníme, lze rozdělit do několika kategorií. Máme dlouhodobá zadání - dlouhodobé priority na cca 5-10 let. Mezi střednědobá zadání patří příslušná utajované usnesení vlády, tzv. roční priority. Za krátkodobá zadání lze označit úkoly s časovým limitem v horizontu týdnů(e). Úkoly vyžadující okamžitá řešení jsou pak takové, které musí být splněny do 24 hodin či dříve, nebo v rámci dnů. Existují samozřejmě také úkoly generované uvnitř organizace - úkoly vyplývající z tzv. zpravodajské povinnosti. Tím je myšleno aktivní vyhledávání a vyplňování mezer ve vlastních informačních fondech a úkoly pro informační podporu útvarů v rámci vlastní organizace.