Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

JAKÉ JE VAŠE HLAVNÍ POSLÁNÍ?

UZSI.czČlánkyDotazy › JAKÉ JE VAŠE HLAVNÍ POSLÁNÍ?

Jsme jednou ze zpravodajských služeb České republiky. Naším úkolem je zabezpečovat zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů naší republiky. Předmětem našeho zájmu jsou tedy například informace související s hrozbami, které představují mezinárodní terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost, ilegální migrace, různé formy politického extremismu a podobně. Dbáme o to, aby ústavní činitelé a orgány státní správy České republiky od nás dostávali včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace.