Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY PROVÁDÍTE?

UZSI.czČlánkyDotazy › JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY PROVÁDÍTE?

Jsme jedním z orgánů státní správy vykonávajících úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb., a to tím, že zajišťujeme a provádíme bezpečnostní prověrky svých zaměstnanců a uchazečů o přijetí a vydáváme a odnímáme těmto osobám osvědčení a certifikáty. Laicky řečeno, v těchto případech provádíme úplné bezpečnostní prověrky a neseme za ně plnou odpovědnost. Jiná je naše role v prověrkách, na kterých se podílíme na žádost Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Naše role v těchto prověrkách je dílčí, neboť administrativní a eventuálně i hlubší prověřování osob a jiných subjektů provádíme pouze v rozsahu své působnosti. Odpovědnost za takové prověrky nese a příslušné certifikáty uděluje či odnímá NBÚ.