Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

JAK VYPADAJÍ VAŠE VÝSTUPNÍ ZPRÁVY?

UZSI.czČlánkyDotazy › JAK VYPADAJÍ VAŠE VÝSTUPNÍ ZPRÁVY?

Výstupní zprávy mohou mít mnoho podob. Jejich příprava se ale samozřejmě řídí přísnými pravidly. Zprávy je také možné dělit do kategorií. Interní označení "Informace" nese analyticky jednodušší výstup zpracovaný převážně na bázi otevřených zdrojů, a to zejména formou kompilace. Analytickým produktem s "přidanou hodnotou" v podobě komentáře analytika, vypracovaného převážně na základě otevřených zdrojů, je "Komentovaná informace".

"Analytická studie" je obsáhlejší analytický produkt, zpracovávající analyticko-rešeršním způsobem určité ucelené téma v rámci konkrétní problematiky. "Zpravodajská informace" je analytický produkt zpracovaný na základě jednoho či více zpravodajských zdrojů (vlastní operativní práce, spolupracující zahraniční služba, rádiové zpravodajství), podle okolností s použitím (ve variabilní míře) otevřených zdrojů. Identifikace zdroje je samozřejmě zastřena. "Signální informace" je krátká, neanalyzovaná zpráva, neobsahující kontextuální údaje; slouží k okamžitému informování adresáta a je založena zpravidla na podkladu jednoho zpravodajského zdroje. "Výběr z otevřených zdrojů" je přehled stručných anotací článků (a případně i jiných typů sdělení) ze zahraničních otevřených zdrojů k určité problematice, periodicky zpracovávaný a pokrývající delší časový úsek. "Stanovisko/nález" je dílčí a kratší výstup, přinášející popis či podrobné vysvětlení k určitému konkrétnímu zjištění nebo názoru, založenému na předchozím šetření (zejména archivním) nebo posouzení jevu, událostí nebo souvislostí. Nejčastěji se jedná o výsledek archivně-lustračních činností a probírání vlastních datových fondů.

Převážná většina výstupních zpráv podléhá některému ze stupňů utajení na škále vyhrazené (V), důvěrné (D), tajné (T), nebo přísně tajné (PT).