Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

JAK PŘIJÍMÁTE NOVÉ PŘÍSLUŠNÍKY?

UZSI.czČlánkyDotazy › JAK PŘIJÍMÁTE NOVÉ PŘÍSLUŠNÍKY?

Jako každá zpravodajská služba jsme organizací elitního typu. Uchazeči o přijetí do služby musí splňovat lidsky i odborně přísnější kritéria, než s jakými se lze běžně setkat u jiných přijímacích řízení. Vzhledem k důkladnosti a náročnosti výběru našich zaměstnanců trvá přijímací řízení obvykle několik měsíců. Každou žádostí o zaměstnání se ale vážně zabýváme. Podrobnější informace o možnostech uplatnění, způsobu podání žádosti a podmínkách přijetí do služby najdete v části Kariéra.