Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Články UZSI.cz

UZSI.czČlánky

JAKÉ JE VAŠE HLAVNÍ POSLÁNÍ?

Dotazy

Jsme jednou ze zpravodajských služeb České republiky. Naším úkolem je zabezpečovat zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů naší republiky. Předmětem…

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY PROVÁDÍTE?

Dotazy

Jsme jedním z orgánů státní správy vykonávajících úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb., a to tím, že zajišťujeme a provádíme bezpečnostní prověrky svých zaměstnanců a uchazečů o přijetí a vydáváme a odnímáme těmto osobám osvědčení a certifikáty.…

JAK VYPADAJÍ VAŠE VÝSTUPNÍ ZPRÁVY?

Dotazy

Výstupní zprávy mohou mít mnoho podob. Jejich příprava se ale samozřejmě řídí přísnými pravidly. Zprávy je také možné dělit do kategorií. Interní označení "Informace" nese analyticky jednodušší výstup zpracovaný převážně na bázi otevřených zdrojů, a…

JAK PRACUJETE A JAKÉ METODY POUŽÍVÁTE?

Dotazy

K zabezpečování zájmových informací a k jejich verifikaci využíváme tyto základní metody: zpravodajskou operativní práci (lidské zdroje - tzv. humint), sběr informací pomocí technických prostředků (např. rádiové zpravodajství - tzv. sigint), výměnu…

Etický kodex

UZSI - O nás

Krédo ÚZSI Úřad pro zahraniční styky a informace jako zpravodajská služba ČR se, v duchu věrnosti demokratickým hodnotám, ústavě a zákonu, při zachování lidské důstojnosti a integrity a za maximálního možného dodržování zákonnosti, zavazuje…

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

ACCESSIBILITY

Archiv článků

AUTHORS' RIGHTS

Archiv článků