Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

CO DĚLÁME

UZSI.czČlánkyUZSI - O nás › CO DĚLÁME

Příslušným orgánům státní správy České republiky poskytujeme zejména následující zpravodajství:

  • politické zpravodajství o zahraničně politických skutečnostech a záměrech, které mohou mít vliv na zájmy České republiky;
  • ekonomické zpravodajství o skutečnostech, které mohou mít vliv na strategické ekonomické zájmy, ekonomický vývoj a ekonomickou bezpečnost České republiky;
  • bezpečnostní zpravodajství o mezinárodním terorismu a jiných asymetrických bezpečnostních hrozbách, ohrožujících bezpečnostní zájmy České republiky a její mezinárodní závazky.

Tak jako v jiných zpravodajských službách, probíhá i v rámci našeho úřadu tento cyklický informační proces.


K zabezpečování zájmových informací a k jejich verifikaci využíváme obvyklé zpravodajské metody.

Vzhledem k charakteru naší práce jsme nuceni dodržovat princip utajení a ochrany zdrojů, metod i prostředků. Při jejich volbě vždy porovnáváme jejich efektivnost s rizikem případných negativních dopadů na zahraniční zájmy České republiky. Z uvedených důvodů zpravidla nemůžeme veřejnost podrobně informovat o svých metodách a výsledcích.

Pro naši práci jsou určující aktuálně platné a veřejně dostupné základní dokumenty České republiky, zejména Bezpečnostní strategie ČR. Při plnění konkrétních dlouhodobých úkolů se řídíme výčtem aktuálních priorit, jež vycházejí z příslušného - utajeného - usnesení vlády České republiky.

Naše činnost nemá represivní charakter. ÚZSI není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů České republiky. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně přísluší službám s vnitřní působností či orgánům činným v trestním řízení, ihned a bez dalšího rozpracování je předáváme příslušným institucím.