Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Články UZSI.cz

UZSI.czČlánky

Znak a heslo

UZSI - O nás

Ve znaku našeho úřadu je Tacitovo "Sine ira et studio" (Annales 1.1). Heslo znamená "bez hněvu a zaujatosti", "bez zášti a přízně", "bez předsudků a vášní". Vyjadřuje, že sloužíme státu, a nikoli partikulárním zájmům.    

Historie ÚZSI

UZSI - O nás

Základní pilíře současného zpravodajského systému České republiky byly položeny v letech 1993 a 1994. V té době byly dotvářeny existující nebo vznikaly zcela nové instituce tak, jak to vyžadoval proces rozdělení československé federace a etablování…

Ředitel ÚZSI

UZSI - O nás

Mgr. Marek ŠIMANDL, MPA Osobní údaje: narozen 1970 Vzdělání: 2011 – 2013 Vysoká škola CEVRO Institut, z.ú., postgraduální studijní program, Bezpečnostní a krizový management 1996 – 2002 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta…

CO DĚLÁME

UZSI - O nás

Příslušným orgánům státní správy České republiky poskytujeme zejména následující zpravodajství: politické zpravodajství o zahraničně politických skutečnostech a záměrech, které mohou mít vliv na zájmy České republiky; ekonomické zpravodajství o…

Odkazy

Odkazy

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Vláda ČR

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

ACCESSIBILITY

Archiv článků

AUTHORS' RIGHTS

Archiv článků