Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Články UZSI.cz

UZSI.czČlánky

MÁTE PRÁVO ZATÝKAT ČI VYSLÝCHAT?

Dotazy

Ne. Naše činnost nemá represivní charakter. Naše služba není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů ČR. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně…

MÁTE PRÁVO ODPOSLOUCHÁVAT?

Dotazy

Ne. Odposlech mohou - za zákonem stanovených podmínek - vedle orgánů činných v trestním řízení využívat pouze služba s vnitřní působností, tj. BIS a také VZ.

KDO VÁS KONTROLUJE?

Dotazy

Naše činnost podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Rozsah a způsob kontroly je zakotven v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České…

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍTE?

Dotazy

Naše působnost je upravena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řídíme se právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, usneseními vlády,…

JAKOU PODOBU MAJÍ ÚKOLY, KTERÉ PLNÍTE?

Dotazy

Úkoly, které zákonem vymezeným způsobem dostáváme a plníme, lze rozdělit do několika kategorií. Máme dlouhodobá zadání - dlouhodobé priority na cca 5-10 let. Mezi střednědobá zadání patří příslušná utajované usnesení vlády, tzv. roční priority. Za…

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

ACCESSIBILITY

Archiv článků

AUTHORS' RIGHTS

Archiv článků