Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Dotazy

UZSI.czČlánkyDotazy

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍTE?

Dotazy

Naše působnost je upravena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řídíme se právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, usneseními vlády,…

JAKOU PODOBU MAJÍ ÚKOLY, KTERÉ PLNÍTE?

Dotazy

Úkoly, které zákonem vymezeným způsobem dostáváme a plníme, lze rozdělit do několika kategorií. Máme dlouhodobá zadání - dlouhodobé priority na cca 5-10 let. Mezi střednědobá zadání patří příslušná utajované usnesení vlády, tzv. roční priority. Za…

JAKÉ JE VAŠE HLAVNÍ POSLÁNÍ?

Dotazy

Jsme jednou ze zpravodajských služeb České republiky. Naším úkolem je zabezpečovat zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů naší republiky. Předmětem…

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY PROVÁDÍTE?

Dotazy

Jsme jedním z orgánů státní správy vykonávajících úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb., a to tím, že zajišťujeme a provádíme bezpečnostní prověrky svých zaměstnanců a uchazečů o přijetí a vydáváme a odnímáme těmto osobám osvědčení a certifikáty.…

JAK VYPADAJÍ VAŠE VÝSTUPNÍ ZPRÁVY?

Dotazy

Výstupní zprávy mohou mít mnoho podob. Jejich příprava se ale samozřejmě řídí přísnými pravidly. Zprávy je také možné dělit do kategorií. Interní označení "Informace" nese analyticky jednodušší výstup zpracovaný převážně na bázi otevřených zdrojů, a…

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

ACCESSIBILITY

Archiv článků

AUTHORS' RIGHTS

Archiv článků