Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Dotazy

UZSI.czČlánkyDotazy

PODÍLÍTE SE NA DIPLOMATICKÉ ČINNOSTI?

Dotazy

Samozřejmě ano, pro služby s vnější působností je to věc zcela přirozená. Ostatně, prioritním odběratelem našich služeb je právě Ministerstvo zahraničí ČR. Námi poskytovaný servis plní důležitou podpůrnou roli pro diplomatickou činnost našeho…

MŮŽETE PŮSOBIT NA ÚZEMÍ ČR?

Dotazy

Ano, zákon nám to umožňuje, i když jsme zpravodajskou službou s vnější působností. Předmětem našeho zájmu jsou specifické informace, které - jak výslovně říká příslušný zákon - mají původ v zahraničí. Názor, že takové informace lze získat…

MÁTE PRÁVO ZATÝKAT ČI VYSLÝCHAT?

Dotazy

Ne. Naše činnost nemá represivní charakter. Naše služba není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů ČR. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně…

MÁTE PRÁVO ODPOSLOUCHÁVAT?

Dotazy

Ne. Odposlech mohou - za zákonem stanovených podmínek - vedle orgánů činných v trestním řízení využívat pouze služba s vnitřní působností, tj. BIS a také VZ.

KDO VÁS KONTROLUJE?

Dotazy

Naše činnost podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Rozsah a způsob kontroly je zakotven v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České…

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

ACCESSIBILITY

Archiv článků

AUTHORS' RIGHTS

Archiv článků